Về Hoàn Mỹ Kim

Về Hoàn Mỹ Kim

Trong xu thế kinh tế phát triển, Công ty Cổ phần Hoàn Mỹ Kim đã được chính thức thành lập vào ngày 23/12/2014. Trải qua 5 năm hoạt động và phát triển, chúng tôi đã có một mạng lưới hoạt động trải dài khắp Việt Nam.

Hiện tại chúng tôi đã phát triển thị trường thành công tại: Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Giang, Thanh Hóa, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ.


Xem chi tiết